torsdag 27 mars 2014

Vikten av och "kostnaden" för att satsa på anställdas hälsa.Jag blev i början av året kontaktad av Parks and Resorts för att hjälpa dem med en del av deras nystartade satsning på de anställdas hälsa. Jag blev förstås glad över uppdraget men tycker också att det är en stor fjäder i hatten för företaget och ett gott tecken att fler och fler företag verkar inse vikten av att lägga tid, engagemang och pengar på de anställdas hälsa. Anledningarna till att satsa på anställdas hälsa är många. Många företag tycker fortfarande att investeringar i medarbetarhälsa kostar för mycket pengar. Det dessa företag har missat och som de företag jag fått förmånen att hjälpa uppenbarligen har insett är att det är en investering som betalar sig mångdubbelt.. och då pratar vi än så länge bara om pengar.

Det har skett en hel del forskning på konsekvenserna och kostnaderna med ohälsa hos anställda. studier gjorda på några av Sveriges största företag har visat att livsstilsrelaterad ohälsa (uppmätt med olika faktorer som fysisk inaktivitet, rökning, stort midjemått, osunda alkoholvanor mm) kan innebära en försämring i företagets produktivitet med upp till 40 procent. Om man genomför systematiska hälsofrämjande insatser där personalen exempelvis tillåts träna på arbetstid, får hjälp att sluta röka och hjälper de anställda till bättre matvanor kan produktiviteten förbättras med i genomsnitt mellan 7 och 30 procent. Oavsett företagets storlek innebär det stora besparingar och/eller ökad produktionskapacitet. Utöver effekter på de anställdas produktivitet tillkommer effekter som minskad sjukfrånvaro, minskad sjukskrivning, färre förtidspensioneringar.  Låt oss leka med tanken att vi har ett företag med runt 350 anställda. I genomsnitt har de en sjukfrånvaro på åtta dagar per år. Om vi med hälsofrämjande åtgärder kan få den siffran att minska med i genomsnitt en sjukdag per anställd har vi alltså 350 färre sjukdagar per år vilket alltså är samma sak som att ha ytterligare en person anställd. Vad är den genomsnittliga lönekostnaden i ditt företag per anställd och år?

Forskarnas slutsatser av AHA-studien som utfördes på några av Sveriges största företag.


En arbetsgivare som bryr sig

Forskning har också visat att en av de viktigaste faktorerna för hur attraktiv en arbetsplats upplevs är hur väl omhändertagna de anställda känner sig. En arbetsplats som upplevs som otrygg eller där företagsledning inte upplevs engagerade i de anställdas situation och hälsa kommer att få lägga ner mycket pengar på rekrytering och måste erbjuda saftiga lönekuvert för att väga upp för bristen på engagemang. När man funderar på det, vad är det en löneförhöjning med några hundralappar eller tusenlappar innebär? För vissa kan det förstås innebära stora skillnader i levnadsvillkor men hos redan välbetalda personer ger plusset i lönekuvertet nog framför allt en känsla. En löneförhöjning känns helt enkelt bra och får dig att känna en känsla av uppskattning och att du är viktig för företaget. Det är dock för företaget en ganska dyrköpt känsla. All tillgänglig forskning visar att det är betydligt mer effektivt och billigare att skapa känslan av uppskattning och betydelse genom att företaget visar att de anställdas arbetssituation, livsförhållanden och hälsa är viktiga för företaget. Genom att skapa en arbetsplats dit de anställda går "med ett leende på läpparna", där det KÄNNS bra att jobba skapar man också ett företag som de anställda talar gott om. Chanserna ökar då att ditt företag blir ett företag dit de bästa i branschen söker sig istället för att du ska lägga stora resurser på att rekrytera rätt folk.


Företagets image

I takt med att ohälsan i samhället i stort blivit större har också hälsans betydelse fått större utrymme i samhällsdebatten. Ska jag spå i kristallkulan kommer det om några år vara lika självklart för företag i precis alla brancher att berätta utåt hur deras hälsostrategi ser ut som det idag är att berätta hur klimatsmart man är. Det kommer med andra ord bli en viktig del av företagets image utåt. Om några år kommer det inte heller att vara något ovanligt med organiserad träning på arbetstid, kanske med en tränare på plats i företagets egna lokaler eller i ett löpspår i  närheten. Frågan jag vill ställa till Sveriges företag är om man vill visa vägen och bli ett företag det pratas om eller vill man vänta och tvingas hänga på när alla andra redan gjort det.

Att sedan hälsosamma anställda betyder hälsosamma vuxna i samhället som uppfostrar hälsosamma barn, som presterar bättre i skolan, samhället får lägre sjukvårdskostnader .... Det får bli ett ämne för ett senare inlägg..

Inga kommentarer: