torsdag 20 november 2014

Låt mig lura dig!

pH-Dieten - Nygammalt bullshit!Det känns som att "hälsobranchen" är på väg att slå nytt rekord i vetenskapsförakt och hittepåteorier. Efter leverrening, tarmsköljning, detox och kristaller är det nu dags för  pH-dieten/alkalisk mat, en nygammal teori för att lura av folk pengar genom försäljning av dyra tillskott och pseudovetenskapliga böcker. Jag har svårt att bestämma mig för vad som är värst, när försäljarna av produkterna vet att de lurar kunderna eller när de själva är övertygade och förespråkar dieten i all välmening. Teorin bakom dieten är att vi lite till mans är försurade i kroppen. Man påstår också att denna försurning är bakgrunden till många av våra folksjukdomar. Genom att äta vissa livsmedel som ska göra kroppen mer basisk/alkalisk och undvika sura livsmedel ska man då kunna förbättra hälsan och undvika allt från övervikt till cancer. Detta låter ju jättebra, eller hur? Problemet är bara att det inte finns några som helst belägg för att dessa teorier stämmer.

När blir kroppen sur?
Kroppens pH-värde hålls ständigt inom ett starkt kontrollerat spann. Detta gör kroppen alldeles utmärkt på egen hand. En sur miljö i kroppen är istället ett tecken på sjukdom (metabol eller resperatorisk acidos) och är något sjukvården tar på stort allvar. Exempelvis kan en obehandlad diabetes ge upphov till något som kallas ketoacidos på grund av den stora bildning av ketoner som tillståndet ger upphov till. Medan förespråkarna av pH-dieten menar att undvikande av viss mat och att äta annat kan ändra kroppens pH står det  i stark kontrast till allt vi vet om kemin i människokroppen. Syra-basbalansen är extremt tajt reglerat av flera mekanismer, bland annat i njurarna och genom andningen. Till och med små förändringar i kroppens pH över tid är livshotande. Patienter med njursvikt eller vissa lungsjukdomar är ofta beroende av dialys eller hjälp med respirator för att undvika ens små föränringar i blodets pH. Ett annat sätt att bli sur i kroppen är att träna. När du exempelvis går ut och springer använder din kropp syre och bildar koldioxid. Träningen leder alltså till att du får ökade nivåer av koldioxid i blodet vilket gör blodet surt (koldioxid i vatten är detsamma som kolsyra). Det är faktiskt blodets förändrade pH-värde på grund av ökade koldioxidnivåer som gör att man känner ett ökat behov av att andas när man tränar. Genom att andas snabbare ventileras koldioxiden ut via lungorna vilket gör att blodets pH hålls normalt. Riktigt högintensiv träning gör också musklerna sura. Detta beror på att när vi rör oss tillräckligt intensivt kan kroppen inte längre förlita sig på syre för att utvinna energi ut kolhydrater och fett utan tvingas omvandla kolhydrater till mjölksyra i snabb takt. Detta ger upphov till en stor mängd sura ämnen i muskeln vilket bidrar till att muskeln tröttnar snabbt. Är detta då farligt för kroppen? Nej, våra kroppar är väl utrustade för att klara av förändringar i pH exempelvis när vi tränar och med hjälp av andningen och olika typer av buffringssystem undviker kroppen blir försurad under längre tid. Träning är ju tvärt om det kanske viktigaste vi kan göra för att hålla oss friska och undvika mängder av sjukdomar, bland annat cancer. Om vi ständigt var försurade i blodet skulle en effekt vara att vi alla gick runt och var lite smått andfådda hela tiden och det är vi ju inte (är du det skulle jag i första hand fundera på hur det står till med din kondition och i andra hand uppsöka en läkare).

Vad fick Otto Warburg nobelpriset för?
Jag har de senaste veckorna flera gånger hört förespråkare för pH-dieten påstå att Nobelpriset 1931 gick till Otto Warburg för att han upptäckt att cancerceller inte kan leva i en basisk miljö. Man använder alltså ett påstått Nobelpris för mer än 80 år sedan som bevis för teorierna om basisk föda. Det hade väl varit ok om man inte haft helt fel om vilken upptäckt som gav honom Nobelpriset. Otto Warburg fick mycket rätt Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1931 men det handlade inte om cancerceller utan om upptäckten av funktionerna hos cellers respiratoriska enzymer (länk här). Warburg gjorde också forskning på cancertumörer och upptäckte att vissa typer av cancerceller klarar av att leva i en syrefattig miljö. Det beror på att de är effektiva i att utvinna energi ur kolhydrater genom att bilda mjölksyra, en process som inte kräver syre och som också ger upphov till en sur miljö i cellen. Det är nog detta pH-dietarna syftar på men man blandar ihop äpplen och päron och visar ganska tydligt att man saknar baskunskaper i fysiologi. Vissa cancerceller, bland annat i vissa elakartade hjärntumörer saknar faktiskt helt förmågan att utvinna energi med hjälp av syre vilket gör att de är starkt beroende av att omvandla kolhydrater till mjölksyra och på så sätt bilda användbar energi. Denna process ger som sagt upphov till en sur miljö i och kring cellerna på precis samma sätt som muskler blir försurade när vi tränar hårt. Det är alltså en effekt av cellens energiomsättning. Med andra ord är det cancercellerna som ger upphov till den sura miljön och inte sura ämnen som ger upphov till cancer. Detta faktum är dock intressant ur andra hänseenden som har med kost att göra och modern forskning har visat att man genom att beröva hjäntumörceller på glukos kan få en effektivare behandling av svårartade tumörer (ett exempel här)

Går det att förändra kroppens pH-värde med mat?
Till viss del går det att genom att äta sura livsmedel tillfälligt förändra blodets pH-värde och används för att surgöra urinen vid exempelvis urinvägsinfektioner men dessa effekter är snabbt övergående. pH-dietsförespråkare menar att sura livsmedel ökar frisättningen av kalcium från kroppens ben för att buffra syran och att detta kan bidra till benskörhet. En stor metaanalytisk studie visade att detta antagande helt saknar grund och att mängden förlorat kalcium från ben var oförändrad oavsett om man gått på en "sur" eller "basisk" kost.

No harm done?
Är då kosten som pH-dietförespråkare rekommenderar bra eller dålig för hälsan? I många fall rekommenderar man mat som är jättehälsosam, ökat intag av grönsaker, minskad köttkonsumtion, minskat sockerintag och så vidare. Trots att teorierna bakom pH-dieten saknar vetenskapligt stöd kan det alltså samtidigt innebära att rekommendationerna är ganska hälsosamma. Då är det lätt att tänka att det inte spelar så stor roll om teorierna stämmer så länge det mynnar ut i bra kost - No harm done. Problemet är att man också på fel grunder utesluter livsmedel som är hälsosamma och ännu värre är att denna typ av diet uppmuntrar till tro på saker utan bevis och ett vetenskapsföraktande hållningssätt. Det behöver man inte fundera så länge kring för att se att det kan vara väldigt, väldigt skadligt...

Inga kommentarer: